گفتار درمانی

نام  : تکتم

نام خانوادگی : البلاغی سبزواری

مدرک تحصیلی : کارشناسی

سمت : گفتاردرمان

 گفتاردرمانی:

گفتاردرمانی واحدی است دربیمارستانها و مراکز درمانی که به مداوای بیماران گفتار و زبان می پردازد .

گفتاردرمانگر:

گفتاردرمانگر یا متخصص گفتاردرمانی با ارزیابی و تشخیص نوع مشکل و عامل ایجاد آن به درمان مبادرت می ورزد ، زبان بخش وسیعی از توانایی های انسان را شامل می شود از قبیل : گفتار ، درک (شناخت) شنیدن ، محاسبه کردن ، خواندن  ، نوشتن ، جمله سازی ، گرام ، طراحی (ترسیم) و ...... شایع ترین و ساده ترین شیوه ارتباطی انسانها از طریق تکلم (گفتار) صورت می گیرد از اینرو هرگونه اشکال گفتاری در ارتباط و بالطبع در رفتار انسان تاثیرگزار خواهد بود . با این وصف افرادیکه در گفتار یا بطور کلی در زبان دچار مشکل باشند باید به گفتار درمانی مراجعه نمایند این افراد عبارتند از :

1- افرادیکه دچار شنوایی بوده و بالطبع در تلفظ صداهای گفتاری و بطور کلی در تکلم مشکل دارند .

2- افرادیکه دچارلکنت زبان بوده یعنی هنگام بیان کلمات تکرار یا مکث می کنند .

3- افرادیکه به دنبال سکته مغزی یا تصادف (ضایع مغزی) در درک بیان کلمات دچار مشکل شده اند .

4- افرادیکه دچار گرفتگی صدا شده یا از صدای نا مناسب برخوردارند (ازجمله مردانیکه باصدای زیر صحبت می کنند)

5-افراد سالم یا با اشالات فکی و دندانی که در تلفظ صحیح صدای گفتاری ناتوانند ( از جمله کودکان مبتلا به شکاف کام قبل و بعد از جراحی )

6- کودکانیکه اختلال یادگیری در خواندن ، نوشتن ، ریاضیات را دارند (ازجمله کودکان پیش فعال )

7- کودکان مبتلا به فلج مغزی که به دنبال اشکالات عصبی – عضلانی گفتارنادرستی دارند.

8- کودکان مبتلا به عقب ماندگی ذهنی با توجه به میزان بهره هوشی در گفتار آموزی و مهارتهای مربوطه مشکل دارند .

9- کودکانی که با توجه به سنشان هنوز زبان باز نکرده و نسبت به رشد طبیعی گفتار از تاخیر برخوردارند .

چگونگی پذیرش و نوبت دهی: بیمارمستقیما به واحد گفتاردرمانی مراجعه می کند،تحت ارزیابی قرارمی گیرد و برای جلسات درمانی پی در پی با توافق بیمار به وی نوبت داده می شود*

این افراد میتوانند مستقیما به گفتاردرمانی مراجعه نمایند یا از طریق پزشکان مربوطه متخصصین مغز و اعصاب ، گوش حلق و بینی ، روانپزشک و متخصص اطفال به گفتار درمانی ارجاع داده شوند .

 

آخرین بروز رسانی : 1401/07/05 18:44