کارکنان کاردرمانی بیمارستان شفا

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

یوسف قاسم پور

لیسانس

کارشناس مسئول کاردرمانی

ماندان لایق

لیسانس

کارشناس کاردرمانی

فیروزه یعقوبی

لیسانس

کارشناس کاردرمانی

مهسا احمدی

لیسانس

کارشناس کاردرمانی

ریحانه خداخواه

لیسانس

کارشناس کاردرمانی

 
 

کاردرمانی چیست ؟

کار درمانی استفاده از فعالیتهای هدفمند برای جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی افرادی است که به نوعی دچار آسیب جسمی یا روانی هستند.

از نظر انجمن کار درمانی آمریکا (A.O.T.A) کار درمانی عبارت است از استفاده از فعالیتهای هدفمند برای افرادی که در اثر آسیب یا بیماری دچار محدودیت اختلال عملکرد روانی ، اجتماعی ، رشدی یا اختلالات یادگیری ، فقر و تفاوتهای فرهنگی یا روند سالخوردگی شده‌اند، به منظور ایجاد حداکثر استقلال ، جلوگیری از ناتوانی و حفظ سلامتی. این کار شامل ارزیابی ، درمان و مشاوره است.

 هدف
هدف ، بررسی و ارزیابی توانایی‌ها و ناتوانی‌ها و درمان و آموزش است ، از طریق شرکت دادن فعال آن ها در استفاده از وسایل و فعالیت‌های انتخابی که توسط کار درمان به منظور درمان و جلوگیری از پیشرفت بیماری ارائه می‌گردد.

کمک به بیماران برای رسیدن به حد توانایی ممکن در جهت نیل به استقلال در کارهای روزمره و فعالیت های اجتماعی و همچنین آمادگی برای آموزش حرفه ای ، هدف اصلی این رشته می باشد .

آیا می دانید که بسیاری از بیماران روانی پس از درمان نمی توانند به زندگی اجتماعی برگشته و در حد سایر جامعه فعالیت کنند ؟ چه باید کرد ؟ آیا می توان با فیزیوتراپی مشکلات فوق را حل کرد و یا برای بهبود اختلالات فوق باید از روان درمانی کمک گرفت؟ متخصصان کار درمانی معتقدند که بهترین راه درمان مشکلات و اختلالات یاد شده، استفاده از روش کاردرمانی است زیرا یک روان درمان در دو حیطه روانی و جسمانی به معالجه اختلالات مورد نظر می پردازد ...... 

ماهیت

کاردرمانی تنها رشته علوم توانبخشی در مقطع لیسانس است  که به درمان اختلالات، هم درحیطه جسمانی و هم در حیطه روانی می‌پردازد. این رشته به عنوان یک رشته کل‌نگر تمامی ابعاد یک بیماری و تاثیرات جانبی آن را به روی زندگی شخصی و اجتماعی در نظر گرفته و با ارائه تکنیک‌های درمانی مناسب، ضمن در نظر گرفتن علائق  و انگیزه فرد، او را به سوی فعالیت روزانه مستقل سوق می‌دهد. در واقع متخصصان کاردرمانی با تسلط کافی بر علوم مختلف فیزیولوژیکی، آناتومیکی و روان شناختی، یک برنامه جامع درمانی را به بیماران ارائه می‌دهند.  

 کاردرمانی یکی از رشته‌های علوم توانبخشی است که با استفاده از تمرین‌های حرکتی و برنامه‌های هدفمند،  باعث بهبود و درمان بیماری‌های جسمانی، روانی ، ذهنی و اجتماعی بیماران شده و در نهایت افراد ناتوان و معلول  را به جامعه باز می‌گرداند.


در حال حاضر در دنیا دو نوع درمان وجود دارد که یکی درمان های رایج و دیگری درمان های کلی نگر است. در این میان رشته کاردرمانی با دیدگاه کلی نگر به درمان بیماری ها می پردازد. یعنی در کاردرمانی تمرکز درمان فقط روی بیماری نیست، بلکه تمامی ابعاد زندگی فرد مورد بررسی قرار می گیرد .

 

ارائه خدمات ویژه کاردرمانی شامل:
 1-مصاحبه با بیمار و ارزیابی توانایی و کارایی آن
2-ثبت فعالیت ها و رفتار کاری بیمار در پرونده
3- شرکت دادن بیماران در فعالیت های هدفمند کاردرمانی
4- مشاهده بیمار در حین انجام فعالیت و حمایت و هدایت آن ها برای انجام فعالیت و کمک به تشخیص
5- بحث و گفتگو راجع به مشکلات بیماران
6-شرکت در ویزیت روانپزشکی و گزارش نحوه برخورد بیماران در جلسات گروه درمانی
7- پخش فیلم مناسب برای بیماران به صورت گروهی و سنجش توجه و تمرکز کاری آنها
و...
 
 
 
 
 
 
 
 
 
آخرین بروز رسانی : 1401/07/05 18:44