« مدارک لازم برای تشکیل پرونده بیماران بستری »
1- دستوربستری توسط پزشک درمانگاه یا رزیدنت کشیک
2- همراه داشتن اصل کارت ملی یا شناسنامه و کپی آن
3- اصل مدارک بیمه ای و کپی صفحه اول
4- حضور همراه ترجیحاً سرپرست یا قیم قانونی بیمار

 
 
آخرین بروز رسانی : 1400/05/30 07:09