لیست پزشکـان درمانگــاه مرکز آموزشی درمانی شفـــا

دکتر محمد رسول خلخالی

دکتر مسعود مسیحای اکبر

دکتر همــا ضرابی

دکتر هادی رحیمی

دکتر حشمت اله موسوی

دکتر ربابه سلیمانی

دکتر علی پوررمضانی

دکتر سیگارودی

دکتر کیومرث نجفی

دکتر عیسی نظــر

دکتر عبدالهی

دکتر ایمانی

دکتر زوار موسوی

   

 

 

آخرین بروز رسانی : 30 مرداد 1400