معرفی وشرح وظایف :

در واحد آموزش کلیه آموزش ها،کلاس ها،مکاتبات،کارها و برنامه ریزی های مربوط به اساتید و دانشجویان پزشکی انجام می گردد. علاوه بر آن مرکز تحقیقات علوم رفتاری ، شناختی و اعتیاد کاوش نیز در این واحد جهت همکاری در پژوهش ها و پایان نامه های اساتید و دانشجویان پزشکی دایر می باشد.

در این واحد، آموزش تئوری و عملی پزشکی به دانشجویان سطوح کارآموز، کارورز و دستیاران ارائه می گردد که در هر دوره حدوداً بین 18-15 نفر کارآموز و 9-7 نفر اینترن و 11 نفر دستیار سال اول ، دوم و سوم مشغول آموزش می باشند.

این واحد شامل :

الف) اتاق کامپیوتر که در آن امور اداری و مکاتبات با قسمت های دیگر دانشگاه انجام می شود و همچنین به search مقالات و مکاتبات ثبت مقالات در مجلات داخلی و خارجی پرداخته می شود.

ب) دفترآموزش که در آن کلیه برنامه ریزی و تنظیم ساعات کلاسها و فعالیت های عملی دانشجویان با اساتید مربوطه و تنظیم لیستهای کشیک و آنکال انجام و به واحد تابعه اعلام می گردد. کلیه امور آموزشی و پژوهشی اساتید محترم در این واحد پیگیری و اجرا می شود.

ج) اتاق معاونت آموزشی روانپزشکی که در آن سرکارخانم دکتر ربابه سلیمانی مستقر می باشند و به امور آموزشی و پژوهشی دانشجویان و دستیاران نظارت و رسیدگی می نمایند.

د) اتاق پاویون دستیاران (آقا) که محل مطالعه و استراحت آنها می باشد.

ه) اتاق روانشناسی و رواندرمانی که امور مربوط به بیماران بستری در بخشها با هماهنگی قبلی با آموزش و گروه اساتید انجام می گیرد.

 
آخرین بروز رسانی : 1400/06/06 13:05