رادیولوژی

نام و نام خانوادگی

مدرک تحصیلی

سمت

مرسده ابراهیمی

لیسانس

کارشناس رادیولوژی

 

 

 
 
 
 

 

رادیولوژی :

کلمه Radiology از کلمه لاتین Radius به معنی شعاع یا پرتو گرفته شده است. این عنوان در دانش امروزی بشر فرا گیرنده رشته‌های بسیاری است که بر پایه آثار پرتوهای یونساز گوناگون قرار دارد. رادیولوژی پزشکی بر مبنای کاربرد پرتوهای یونساز برای تشخیص بیماریها و یا درمان آنها می‌باشد.

رادیولوژی پزشکی واقعی یا رنتگنولوژی به دو بخش رادیولوژی تشخیصی و رادیولوژی درمانی تفسیم بندی می‌شود. رادیولوژی تشخیصی شامل فلوئوروسکوپی ، رادیوگرافی و توموگرافی کامپیوتری می‌باشد. رادیولوژی درمانی درباره دستگاههای رادیوتراپی ، مقادیر درمانی در تابش پرتوها و حساسیت بافتی در برابر پرتوها ، بحث می‌کند.

رادیوگرافی

در رادیوگرافی با تنظیم شرایط الکتریکی تابش پرتو رنتگن و قرار دادن فیلمی در مسیر خروج پرتوها و در عین حال بکار بستن وسایل فرعی برای جمع و جور نمودن تابش می‌توان از حالات سلامت و یا مرضی قسمتی از بدن مدرک مطمئنی برای مطالعه در دست داشت. منظور از عکس یا رادیوگرافی ساده ، عکسی است که بدون کاربرد یک ماده خارجی به بدن گرفته می‌شود. در این روش ، تفکیک حدود اعضاء از یکدیگر مشکل خواهد بود. در رادیوگرافی با مواد کنتراست ، با وارد نمودن مواد خارجی به بدن که نسبت به بافتهای نرم تراکم متفاوتی داشته باشند، رنگ یکنواخت آن قسمت را بهم زده و تمایز رنگها حاصل می‌شود.

شرح وظایف واحد رادیولوژی

پذیرش بیماران مراجعه کننده به بخش رادیولوژی به دستور پزشک با اولویت بیماران اورژانسی

ارائه دستورات و آمادگیهای قبلی لازم برای بیماران برحسب نوع گرافی

انجام گرافی های عادی و تخصصی

مطالعه لازم به منظور انتخاب روشهای مناسب برای کار با پرتوهای یونساز

بررسی و کنترل قسمت های مختلف دستگاه های رادیولوژی و اعلام موارد نقص به مافوق

 

 

 

 

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/07/28 12:57