دکتر پدرام فلاح ذبیحی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر عارفه السادات ناصری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر رضا جهانیان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر علیرضا تعبدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر زینب محمدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات:درحال تحصیل

 

 

 

 

دکتر مانا مهدوی فر (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1398

ملاحظات: درحال تحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/29 21:07