رحمان ایرانی دوست حقیقی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

صبرا پژومان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

بهاره حبیبی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

جلال زارعی میان زری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

فرهاد ضیا شکوریان (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

گلسا علیا (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

سیمین دخت نظری (انتقال) (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1395

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/28 18:59