دکتر اسحق خلیلی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1391

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر ستاره آرام (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1391

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر حسین علیرضازاده باقری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1391

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مرضیه رستم خانی (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1391

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/26 10:37