دکتر مریم حبیبی رودسری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1390

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر زینب خوش نما (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1390

ملاحظات: انتقالی

 

دکتر الهه مرادخانی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1390

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مهیا کاوه (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1390

ملاحظات: انتقالی

 

دکتر رضا احمدی مجاور (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1390

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/15 10:06