دکتر امیر پور رجبی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1389

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر شراره حبیبی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1389

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر نیلوفر صفایی (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1389

ملاحظات: انتقالی

 

دکتر بابک معیر (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1389

ملاحظات: انصرافی

 

دکتر سیده مریم زوار موسوی (فوق تخصص رونپزشکی کودک و نوجوان)

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1389

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/15 10:13