دکتر علی امیری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1388

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر غلامرضا ترابی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1388

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر پروانه حیدری راد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1388

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر سیده مهناز طواف زاده (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1388

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/15 09:54