دکتر نسیم نکویی شجاع (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1385

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکترعلیرضا میرصفای مقدم (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1385

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر حسین سروش (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1385

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 10:45