دکتر علی سلاجقه (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1384

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر طالب بدری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1384

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر الهه السادات خدائی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1384

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 16:48