دکتر سیروس برنا (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1383

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر محمدرضا علیمی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1383

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

 

دکتر آنیتا شایگی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1383

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 16:48