دکتر رضا محسنی بیرجندی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1382

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر حبیب جلالی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1382

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

 دکتر فریبا فکری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1382

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 16:48