دکتر فرهاد آوخ (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1381

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر غزال زاهد (فوق تخصص روانپزشکی کوک و نوجوان) 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1381

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 16:48