دکتر حشمت ا... موسوی رینه (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1379

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر ربابه سلیمانی طالمی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1379

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر سید رکن الدین موسوی آزاد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1379

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 16:48