دکتر سعید کیاکجوری (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1378

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر علی نصیری راد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1378

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مریم کوشا (فوق تخصص روانپزشکی کوک و نوجوان)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1378

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 09:11