دکتر قاسم بخشنده (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1374

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مسعود مسیحای اکبر (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1374

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر نسرین امیری (فوق تخصص روانپزشکی کوک و نوجوان)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1374

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر علی یوسف نژاد (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1374

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 08:32