دکتر میترا صفا (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1373

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

   دکتر ژاله گلستانی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1373

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

   دکتر نگین وثوق روحانی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1373

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر ابراهیم واعظ صالحی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1373

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 08:07