دکتر یحیی صفری امین(روانپزشک)

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1372

ملاحظات: فارغ التحصیل

       

دکتر شاهین فرزد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1372

ملاحظات: فارغ التحصیل

      

دکتر فرزاد احمدی (روانپزشک)

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1372

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/08/11 07:54