دکتر رویا سیدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر زهرا فرازی مقدم (روانپزشک)  

 

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر فاطمه نیازمند مطلوبی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر آزیتا علیپور (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر امین محمدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

 

دکتر محمد ابوالقاسمی مقدم (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1400

ملاحظات: درحال تحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/29 10:17