درباره آزمایشگاه

آزمایشگاه بالینی یکی از ارکان اصلی بهداشت و درمان بیمارستانی در پایش سلامت، تشخیص بیماری و کنترل درمان است. در راستای این اهداف مدیریت بیمارستان و آزمایشگاه به توسعه خدمات تخصصی آزمایشگاهی متناسب با پیشرفت در علوم پزشکی و نیازهای جدید آن همت گماشته و از طرف دیگر با تعیین و اجرای استانداردهای علمی و حرفه‏ای فعالیتهای واحد آزمایشگاه را هماهنگ و همساز با نیازهای کلینیک و بیمار نموده‏ اند.

آزمایشگاه بیمارستان شفا یکی از واحدهای مرکز آموزشی درمانی شفا می‏باشد ودارای بخشهای هماتولوژی، بیوشیمی(خون و ادرار)، سرولوژی،انگل شناسی، هورمون شناسی و باکتری شناسی می‏باشد.

 
 
کارکنان واحد آزمایشگاه
رشته شغلی مدرک و رشته تحصیلی تعداد افراد شاغل
پزشک متخصص دکترای علوم آزمابشگاهی 1
کارشناس آزمایشگاه کارشناس علوم آزمایشگاهی 5
کارشناس آزمایشگاه کارشناس میکروبیولوژی 1
کاردان آزمایشگاه کاردان علوم آزمایشگاهی 1
نیروی خدماتی دیپلم و زیردیپلم 1

 

با توجه به ارتقاء بیمارستان در این مرکز آزمایشگاه جهت به روز ماندن آزمایشات نیاز به خرید لوازم پبشرفته آزمایشگاهی و تأمین پرسنل متخصص شد که این مهم با اقدامات و همکاری مسئولین و مدیران بیمارستان امکان پذیر گردید


 

مسئول فنی آزمایشگاه

نام و نام خانوادگی : دکتر علی محمدی جوبنی

مدرک تحصیلی : دکتر علوم آزمایشگاهی

رشته تحصیلی : علوم آزمایشگاهی

 


شرح وظایف آزمایشگاه:

 • راهنمایی مراجعین و برخورد مناسب
 • اطمینان تا قبل از وجود آمادگی لازم در مراجعین سرپایی به هنگام نمونه‌گیری
 • تحویل نمونه‌های ارسالی از بخشها و مراجعین سرپایی
 • انجام آزمایشات بیماران بستری و مراجعین سرپایی
 • ثبت نتایج آزمایشات در دفاتر مربوطه و نرم‌افزار کامپیوتری
 • رعایت اصول ایمنی و حفاظت فردی
 • هماهنگی با کلیه واحدهای بیمارستان به منظور بهبود فرایندهای جاری
 • تلاش در جهت تأمین تجهیزات و وسایل مورد نیاز واحد و اطلاع به مسئولین ذیربط
 • همکاری با دانشجویان بصورت آموزش تئوری و عملی
 • استفاده از روشها و شیوه‌های جدید و اصول صحیح جهت ارتقاء خدمات واحد مربوطه
 • کنترل و نظارت دقیق بر ثبت مشخصات لیبل روی نمونه‌ها و کنترل برگه‌های درخواست آزمایش با نمونه ارسالی بیماران سرپایی از نظر کمیت و کیفیت
 • انجام نمونه‌گیری با رعایت اصول صحیح و آموزش‌های لازم از مراجعین سرپایی
 • پیگیری، انجام و مستندسازی دقیق برنامه کنترل کیفی
 • همکاری و مشارکت در برنامه‌های آموزشی، تحقیقاتی و پژوهشی
 • شناخت کلیه دستگاهها، بکارگیری صحیح وسایل و در صورت نیاز پیگیری رفع نقص دستگاهها


تجهیزات دستگاهها:

سل کانتر فتومتر فلیم فتومتر سانتریفوژ رفراکتومتر اسپکتروفتومتر فور اتوو دیونایزر یخچال بانک خون میکروسکوپ روتاتور یو پی اس استابیلایزر ترازوی الکترونیکی شیکر بلادگاز اتوکلاو بن ماری c ْ 37 -الایزا ریدر-اتوآنالایزر بیوشیمی آلفا کلاسیک و...

انواع آزمایشات :

هماتولوژی بیوشیمی سرولوژی انگل شناسی-هورمون شناسی- باکتری شناسی.

آخرین بروز رسانی : 1401/06/29 11:17