« درمانگاه (ویزیت متخصص اعصاب و روان)»

مسئول درمانگاه

 مریم جهری 

مدرک تحصیلی

کارشناس ارشد پرستاری

پذیرش

از ساعت 8 صبح تا آخر وقت اداری در روز های غیر تعطیل

 

لیست پزشکـان درمانگــاه مرکز آموزشی درمانی شفـــا

دکتر محمد رسول خلخالی

دکتر مسعود مسیحای اکبر

دکتر همــا ضرابی

دکتر هادی رحیمی

دکتر حشمت اله موسوی

دکتر ربابه سلیمانی

دکتر علی پوررمضانی

دکتر نسیم نکوئی شجاع

دکتر کیومرث نجفی

دکتر عادله عیسی نظــر

دکتر الهه عبدالهی

دکتر علی ایمانی

دکتر مریم زوار موسوی

   

« برنامه ویزیت روانپزشکان درمانگاه تخصصی و فوق تخصصی صبح»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر نجفی /

9:30 – 13:30

دکتر ضرابی/

9:30-13:30

دکتر موسوی/

9:30-13:30

دکتر عبدالهی/

9:30-13:30

دکتر زوار موسوی- درمانگاه اطفال/

9:30-13:30

دکتر ایمانی/

 

9:30-13:30

 

دکتر پور رجبی/

9:30 – 13:30

دکتر خلخالی/

9:30-13:30

 

دکتر رحیمی/

9:30-13:30

دکتر شکر گزار/

9:30-13:30

دکتر سیگارودی/

9:30-13:30

دکتر عیسی نظر/

9:30-13:30

 

دکتر مسیحا/

9:30 – 13:30

دکتر پور رمضانی/

9:30-13:30

دکتر مسیحا/

9:30-13:30

دکتر سلیمانی/

9:30-13:30

دکتر موسوی/

9:30-13:30

-

دکتر ایمانی/

11:30-13:30

 

دکتر ایمانی و دکتر عیسی نظــر

11:30-13:30

دکتر عیسی نظر/

11:30-13:30

دکتر عیسی نظر/

11:30-13:30

دکتر ایمانی/

11:30-13:30

-

 دکتر زوار موسوی

9:30-13:30

دکترکوشا-درمانگاه اطفال

9:30-13:3

 

دکتر ایمانی

11:30-13:30

دکتر عباسی/

9:30-13:30

-

 

 دکتر زوار موسوی

(آموزش فرزند پروری) 

 9:30-10:30

       

 

« برنامه ویزیت روانپزشکان کلینیک ویژه عصر»

شنبه

یکشنبه

دوشنبه

سه شنبه

چهارشنبه

پنجشنبه

دکتر عیسی نظر

دکتر عبدالهی

دکتر ایمانی

   -

-

 -  -   دکتر پور رمضانی     (روان درمانی)  دکترپوررمضانی

-

-

-

دکتر زوار موسوی(کلینیک ویژه روان پزشکی کودک و نوجوان)

 

دکتر زوار موسوی

-

-

 

 

آخرین بروز رسانی : 1401/07/24 13:08