وظایف سمعی وبصری


طراحی مواد و وسایل کمک آموزشی مورد نیاز اعضای هیات علمی دانشگاه اجرا و ارزشیابی آن در فرآیند یاددهی ویادگیری مهمترین هدف واحد سمعی و بصری است.

این واحد از بدو تاسیس بیمارستان به عنوان یک مرکز آموزشی تحت نظر مستقیم معاونت آموزشی و پژوهشی بیمارستان آموزشی با کارکردهای ذیل فعالیت دارد:

1- تهیه اسلاید های آموزشی

2- تهیه عکس و فیلم های آموزشی و فیلم از جلسات ، کنفرانسهای علمی و بازآموزی های برگزار شده در بیمارستان

3- آشنایی اعضای هیات علمی با ابزارهای کمک آموزشی از قبیل، دیتاپروژکتور، اورهد، اسلاید، اپک و سایر امکانات کمک آموزشی .

4- همکاری در برگزاری سمینارها و کنفرانسهای علمی در سطح بیمارستان و دانشگاه .

5- استفاده از امکانات کمک آموزشی در سمینارها، بازآموزی‌ها، کنفرانس‌های علمی آموزشی توسط اعضای هیات علمی و سخنرانان .

6- مشاوره و راهنمایی اساتید و دانشجویان در استفاده از کامپیوتر وتکنولوژی های جدید آموزشی .

7- اسکن از مطالب مورد استفاده در کلاسها و کنگره ها .

8- همکاری در ایجاد سایت اینترنت بیمارستان .

 
 

تجهیزات

در حال حاضر کلاسها و مکانهای برگزاری کلاسهای آموزشی مجهز به امکانات زیر می‌باشد :

سالن کنفرانس با ظرفیت 100 نفر

سیستم صوتی ، دیتاپرژکتور، کامپیوتر، پرژکتور اسلاید، اورهد، دوربین فیلمبرداری، دوربین عکاسی آنالوگ و دیجیتال، ویدئو، اسکنر، پرینتر

تجهیزات ارائه کنفرانس : Video presenter - Video Projector - Smart-board - Overhead

 
آخرین بروز رسانی : 1400/05/31 21:59