مهدی عسگریان یزدی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکترساره معادی راد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر صدیقه هوشیار فرد (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر مریم علیزاده نیا (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر صفرعلی وقاری (انتقال از مازندران) (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

 

دکتر فاطمه خانی (روانپزشک)  

 

محل اخذ مدرک تخصص: دانشگاه علوم پزشکی گیلان

سال ورودی: 1393

ملاحظات: فارغ التحصیل

آخرین بروز رسانی : 1401/09/27 09:23